Grupa Domniemani

Pomaganie to nie tylko jedzenie czy ubrania. To także próba poznania drugiego człowieka, jego emocji i uczuć. Emocje i uczucia wiążą się z kolei ze sztuką a sztuka jest wielką pasją założycielki i prezes naszej Fundacji Katarzyny Nicewicz. Co może wyjść z takiego połączenia sztuki i pomagania?

„Narysujcie coś” – powiedziała Kasia, rozdając arkusze białego brystolu formatu a5 mężczyznom, z których jeden miał za sobą kilka odsiadek, drugi sporo niełatwego czasu spędzonego na Dworcu Centralnym, trzeci otarł się o zapicie. Zresztą z takim czy innym nałogiem w grupie artystycznej „Domniemani”, prowadzonej podczas warsztatów arteterapeutycznych przez Katarzynę Nicewicz, miał do czynienia niemal każdy. Odpowiedzi, które padły z ich strony, pomijając słowa trywialne, nie pozostawiały złudzeń, co myślą o rysowaniu: „Nie jestem dzieckiem”, „Nie umiem”, „Po co?”. Gdyby to jeszcze była mała kartka, np. wyrwana z zeszytu, albo gdyby usłyszeli polecenie, co mają narysować. Ale tak z niczego? Na tej pustej płachcie? Trochę trwało, nim zaczęli stawiać pierwsze kreski, sięgnęli po kolory.

Kilka tygodni później wpadli na pomysł pomalowania drzwi w biurze. Każde w innym, jasnym odcieniu. Kupili farby. Rozlewali je po trochu na wyjęte z zawiasów drzwi, jak na płótno i przechylając w różne strony, pozwalali ściekać farbie w dowolne strony po sfatygowanym drewnie. Technikę takiego kładzenia farby, nazywanej drippingiem, poznali na zajęciach u Kasi.

Kiedy z kolei Kasia wpadła na pomysł wystawy prac Grupy „Domniemai” panowie byli przekonani, że to się nie uda, bo kto chciałby oglądać ich prace? Ale jak Kasi coś wpadnie do głowy, to już nie ma odwrotu. Ten z pozoru szalony pomysł udało się zrealizować. Otwarcie wystawy „Domniemani” odbyło  się 20.03.2022 o godzinie 15:00 w Arteneum* (ul. Radzymińska 121). Wystawa była efektem półrocznych warsztatów o charakterze arteterapeutycznym**, tematem przewodnim był „List”. Podczas ekspozycji były prezentowane prace malarskie, kolaże, formy rzeźbiarskie.

Grupa spotyka się cały czas. Pojawiają się nowe pomysły, nowi uczestnicy. To bardzo ważny punkt w życiu naszych beneficjentów.

*O Arteneum: Misją Arteneum jest prowadzenie działalności wystawienniczej, edukacyjnej, sieciującej, której nadrzędnym celem jest otwartość oraz dostępność na sztukę i odbiorców sztuki z różnymi potrzebami/niepełnosprawnością. Chcemy prezentować sztukę współczesną także twórczość artystów niszowych i projekty niepokorne. Sztuka z nurtu Art Brut, sztuka autentyczna, samorodna, sztuka wykluczana oraz artyści tworzący w tych nurtach. Ważna jest dla nas także edukacja kulturalna: wykłady i warsztaty wprowadzające w świat sztuki współczesnej, doświadczanie sztuki wieloma zmysłami-interakcja, wychodzenie ze sztuką poza mury instytucji, w tkankę miejską, intrygowanie obiektami czy instalacjami z pozostawieniem miejsca na własną interpretację.

**Innowacja testowana w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.