Dokumenty


Fundacja – Organizacja


Fundacja DAJ HERBATĘ działa na rzecz ludzi doświadczających bezdomności w duchu redukcji szkód i skupia się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Wspieramy nowatorskie rozwiązania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobom w kryzysie bezdomności i wykluczonym społecznie.

Zarząd fundacji

Prezes zarządu
Katarzyna Joanna Nicewicz
Wiceprezes zarządu
Sławomir Jan Nicewicz
Wiceprezes zarządu
Michał Artur Palarczyk

Rada Fundacji

Łukasz Sawionek
Konrad Janusz Siuda
Justyna Maciaszek’