Kobiece Poniedziałki

W poniedziałki w naszym Punkcie Integracji  prowadzimy poniedziałki dla pań.

Co to takiego?

Kobiece poniedziałki* to spotkania skierowane do kobiet zagrożonych bezdomnością i doświadczających jej.

Zauważamy lukę w systemie pomocy społecznej, dlatego chcielibyśmy wspierać kobiety i stworzyć dla nich bezpieczną oraz intymną przestrzeń. Przestrzeń, w której będą mogły w swobodny sposób zadbać o siebie zarówno w sferze fizycznej jak i emocjonalnej – przy wsparciu i obecności innych kobiet.

Kobiety żyjące w przestrzeni publicznej są wykluczone podwójnie. Żyjemy w XXI w środku Europy, a do tej pory posiadamy tylko kilka łaźni koedukacyjnych i nieliczne pralnie. Kobiety w kryzysie bezdomności często posiadają liczne traumy związane z przemocą m.in seksualną, którą doznawały od mężczyzn.

W związku z tym, każde pójście do łaźni może powodować lęk i notoryczne przeżywanie traumy. Mieszkanie w przestrzeni publicznej z założenia jest niebezpieczne. Kobiety często muszą dokonać wyboru, czy związać się z jednym partnerem – od którego często są współuzależnione – czy narażać się na ewentualną przemoc ze strony innych mężczyzn.

Myśląc o osobach doświadczających bezdomności z reguły myślimy o mężczyznach – często kobiet w ogóle nie widzimy. Chcielibyśmy pokazać Paniom, że widzimy ich potrzeby i z nami mogą czuć się bezpiecznie.

W ramach naszych kobiecych dyżurów zapewniamy naszym Paniom :

  • możliwość zadbania o higienę osobistą / kąpiel;
  • możliwość uprania swoich rzeczy osobistych;
  • wspólny ciepły, domowy i urozmaicony posiłek;
  • spotkania i zajęcia z obszaru psychoedukacji;
  • konsultacje i porady prawne.

Poniżej przedstawiamy Wam film z warsztatów pracy z ciałem dla kobiet zagrożonych lub doświadczających bezdomności ulicznej.

* Innowacja testowana w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.