Centralny Punkt Integracji

Naszym wielkim marzeniem było stworzenie stacjonarnego Punktu Pomocy dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych kryzysem. Miejsca bezpiecznego, z dobrą atmosferą i profesjonalną pomocą. Wiedzieliśmy, że mamy potencjał, chęci, pomysły ale brakowało nam pieniędzy. Przez kilka lat zbieraliśmy środki: podczas koncertów charytatywnych, na aukcjach, zbiórkach internetowych, prosząc o darowizny. I udało się.

Powstał Centralny Punkt Integracji. Miejsce dziennego pobytu dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych kryzysem. Miejsce wyjątkowe. Dlaczego?

Wiele osób w kryzysie bezdomności  boryka się z przede wszystkim z głębokim poczuciem samotności. Osoby bezdomne potrzebują kompleksowej, nieszablonowej pomocy, budowanej przede wszystkim na akceptacji i relacji. Nikt z nas nie lubi jak mu się coś narzuca.

Centralny Punkt Integracji ma za zadanie rozwiązywać problemy formalne oraz integrować osoby wykluczone co być może umożliwi im zmianę dotychczasowego życia.
Naszym celem jest tworzenie miejsca dla każdej osoby, która potrzebuje pomocy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Wiele osób bezdomnych ma za sobą traumatyczne przeżycia m.in: molestowanie, przemoc, alkoholizm rodziców, wychowywanie w placówkach. Często borykają się z depresją, długami, uzależnieniami i przede wszystkim samotnością.

Problem bezdomności jest wielopłaszczyznowy, co za tym idzie – nie da się stworzyć jednego modelu pomocy. W usługach pomocy społecznej istnieje jeden model – tzn drabinkowy – każda osoba, która nie dopasuje się do systemu po prostu z niego wypada. Każdy z nas jest inny, tak jak osoby bezdomne.

Dużym problemem jest również brak IV etapu resocjalizacji – byli skazani są pozostawieni sami sobie po wyjściu z ZK, a przecież nie musi tak być. Chociaż chcą zmienić swoje życie, jest to często uniemożliwone przez system.

Centralny Punkt Integracji to placówka  pobytu dziennego z arteterapią i pracą z ciałem dla osób doznających bezdomności ulicznej, która ma na celu: integrację, poradnictwo, pomoc specjalistyczną, działania interwencyjne i kulturalne.

Organizujemy m.in:

 • wyjścia do kina, teatru, itp,
 • grupy wsparcia, kółek zainteresowań dni spotkań tylko dla Pań
 • grupę artystyczną Domniemani
 • wycieczki krajoznawcze
 • pikniki
 • konsultacje z psychoterapeutką uzależnień i psychoterapeutką
 • zajęcia z elementami Jogi Świadomej Traumy prowadzonej przez Carolinę Const
 • spędzamy razem święta


Ponadto, w CPI dostępne są broszury, gdzie szukać pomocy – pomagamy też pokierować np do.: noclegowni czy ośrodka.

 Każda z osób w kryzysie bezdomności może również skorzystać z m.in:

 • wyrobienie zdjęć do dowodu
 • możliwości napisania CV z pomocą pracownika,
 • możliwości napisania pism do sądu,
 • możliwość spotkania z prawnikiem, radcą prawnym, psychologiem
 • możliwość zjedzenia czegoś ciepłego, herbaty itd,
 • możliwość otrzymania (interwencyjnie) czystych ubrań
 • możliwość skorzystania z prysznica, pralki, telefonu.

Mamy bibliotekę, zestaw gier, różnego rodzaju aktywności ale też spokój. Jeśli ktoś z naszych beneficjentów właśnie tego potrzebuje w danej chwili.

Ważne linki:

Obecnie sami finansujemy projekt, a testowanie innowacji odbyło się w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego”, realizowanego przez Fundację Stocznia i miasto Gdynia i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.