Wolontariat pracowniczy

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym programie wolontariatu pracowniczego. Jesteśmy przekonani, że taka inicjatywa przyniesie wiele korzyści zarówno Państwu jak i naszej Fundacji.

Firma, stwarzając pracownikom tę szansę zaangażowania na rzecz celów społecznych, o które oni sami się troszczą, w prosty sposób promuje kulturę społecznej odpowiedzialności. To ważna część w każdej działalności społecznej.

W ramach naszego programu, Państwa pracownicy będą mieli możliwość angażowania się w różne projekty na rzecz osób w  kryzysie bezdomności i zagrożonych kryzysem, takie jak: udział w wydawaniu jedzenia, przygotowywanie posiłków, pomoc w magazynie Fundacji itp.

Działania te nie tylko przyczynią się do poprawy jakości życia innych, ale również umożliwią Państwu rozwijanie umiejętności społecznych, budowanie zespołu oraz wzmacnianie więzi wewnątrz firmy.

Wierzymy, że wolontariat pracowniczy jest doskonałą okazją do pokazania Państwa zaangażowania społecznego oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy. Zachęcamy do udziału i wspólnego działania na rzecz dobra innych. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów i ustalenia harmonogramu działań.