Pomaganie nie ma granic.

Od wielu miesięcy wspiera nas w naszych wydawkach Fundacja Tzu Chi i jej wolontariusze. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca Ekipa Tzu Chi przywozi nam kanapki na wieczorną wydawkę i pomaga w dystrubucji jedzenia dla potrzebujących.

Fundacja Tzu Chi to międzynarodowa organizacja humanitarna i wolontariacka założona w 1966 roku na Tajwanie przez buddyjską mistrzynię Cheng Yen. To jedna z największych organizacji charytatywnych na świecie, która oferuje pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, a także wsparcie w długoterminowych projektach rozwojowych.

W lutym 2022 roku, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, Fundacja Tzu Chi wspierała uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Polsce, przeznaczając na to łącznie ponad 244 mln zł.
Teraz grupa Uchodźczyń z Ukrainy wspiera nas i osoby w kryzysie bezdomności.
Dobro wraca.


Jesteśmy bardzo wdzięczni za tą inicjatywę i współpracę. Pomaganie nie ma granic.