Wspólnie naprawdę możemy więcej. Dlatego tak bardzo cieszymy się z pomocy od Fundacji ARP …

W ubiegłym roku Fundacja ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu) przyznała nam dofinansowanie na realizację projektu – Żywienie i środki higieniczne dla osób w kryzysie bezdomności – przedstawionego przez nas we wniosku o wsparcie nr 597/2023 z dnia („Projekt”).
Dzięki dofinansowaniu mogliśmy zakupić niezbędne środki higieniczne dla naszych beneficjentów korzystających z pomocy podczas wydawek przed dworcem oraz w Punkcie Integracji a także sfinansować żywienie osóbw kryzysie.
Kwota wsparcia pozwoliła nam nie tylko na bezpieczne planowanie ale także na pomoc na większą skalę.
Projekt realizowaliśmy przez trzy miesiące, podczas których pomocy doraźnej udzieliliśmy kilku tysiącom osób.