Zróbmy razem coś dobrego …

Od wielu miesięcy prowadzimy program wolontariatu pracowniczego. To bardzo dobry sposób na łączenie ludzi: Darczyńców i Beneficjentów, i na poprawianie świata.
W ubiegłym tygodniu wspierali nas w naszych działaniach wolontariusze CitiVolunteers. Wolontariat Citi Banku wsparł nas na wszystkich frontach.

 1. Na dworcu: przekazując przepyszne kanapki dla naszych beneficjentów.
 2. W Punkcie Integracji: organizując spotkanie którego tematem było bezpieczeństwo w świecie wirtualnym.
  Temat jest bardzo ważny szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, ale również wkryzysie psychicznym i ekonomicznym, ponieważ trudna sytuacja bywa powodem podejmowania złych i ryzykownych decyzji w akcie desperacji .
  Brak wiedzy również naraża naszych beneficjentów na niebezpieczeństwo.
  W czasie prezentacji wywiązała się bardzo wartka i ciekawa dyskusja z prowadzącymi wolontariuszami z Citi Banku.
 3. W Studio DE_HA w którym Ekipa wolontariuszy Citi Banku pomalowało nasz warsztat – 50 metrów kwadratowych powierzchnu, w tym podłoże itp. Wolontariusze Citi zasponsorowali też niezbędne do remontu materiały a na koniec dnia mieliśmy integrację i grilla.
  Dla wszystkich naszych panów z Ekipy Studio DE_HA to było bardzo ważne spotkanie. Budujące, pokazujące, że są doceniani, że potrafią tworzyć relacje i wspólnie działać.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom ze strony Citi Banku. Dziękujemy za empatię, zrozumienie i wielkie serca. A Pani Małgorzacie dziękujemy szczególnie: za inicjatywę i cierpliwość.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do połączenia sił i wprowadzenia w swoich firmach wolontariatu pracowniczego.
Jesteśmy przekonani, że taka inicjatywa przyniesie wiele korzyści zarówno Firmom jak i naszej Fundacji. Dlaczego?
Firma, stwarzając pracownikom tę szansę zaangażowania na rzecz celów społecznych, o które oni sami się troszczą, w prosty sposób promuje kulturę społecznej odpowiedzialności. To ważna część w każdej działalności społecznej.
W ramach naszego programu, pracownicy mają możliwość angażowania się w różne projekty na rzecz osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych kryzysem, takie jak: udział w wydawaniu jedzenia na dworcu, przygotowywanie posiłków, szykowanie kanapek z sercem, pomoc w magazynie Fundacji itp.
Działania te nie tylko przyczyniają się do poprawy jakości życia innych, ale również umożliwią wolontariuszom rozwijanie umiejętności społecznych, budowanie zespołu oraz wzmacnianie więzi wewnątrz firmy.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do połączenia sił i wprowadzenia w swoich firmach wolontariatu pracowniczego.
Wierzymy, że wolontariat pracowniczy jest doskonałą okazją do pokazania zaangażowania społecznego oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy.
Zachęcamy do udziału i wspólnego działania na rzecz dobra innych. Dołączcie do grona Przyjaciół naszej Fundacji.