Od wielu miesięcy prowadzimy program wolontariatu pracowniczego.

Jesteśmy przekonani, że taka inicjatywa przyniesie wiele korzyści zarówno Firmom jak i naszej Fundacji. Dlaczego?

Firma, stwarzając pracownikom tę szansę zaangażowania na rzecz celów społecznych, o które oni sami się troszczą, w prosty sposób promuje kulturę społecznej odpowiedzialności. To ważna część w każdej działalności społecznej.

W ramach naszego programu, pracownicy mają możliwość angażowania się w różne projekty na rzecz osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych kryzysem, takie jak: udział w wydawaniu jedzenia na dworcu, przygotowywanie posiłków, szykowanie kanapek z sercem, pomoc w magazynie Fundacji itp.

Działania te nie tylko przyczyniają się do poprawy jakości życia innych, ale również umożliwią wolontariuszom rozwijanie umiejętności społecznych, budowanie zespołu oraz wzmacnianie więzi wewnątrz firmy.

Wierzymy, że wolontariat pracowniczy jest doskonałą okazją do pokazania zaangażowania społecznego oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Zachęcamy do udziału i wspólnego działania na rzecz dobra innych. Dołączcie do grona Przyjaciół naszej Fundacji.

Jeśli jesteśmy Państwo zainteresowani taką formą wolontariatu, prosimy o kontakt: wolontariat@dajherbate.pl